رستوران های ایرانی شیراز

اخبار و مطالب

 تاریخ : %Text-field%  شماره : %Text-field% موضوع : ارتقاء طرح خدمات مجازی وبسایت res2ran.com به عنوان مجری جهت  %Text-field% به عنوان کارفرما.  بسته انتخابی کارفرما با توجه به جدول پیوست یک بسته %Text-field% به مبلغ %Text-field% می باشد.   شرح : ارائه خدمات مجازی مشروح در جدول پیوست یک جهت کارفرما با توجه به بسته خدماتی انتخابی کارفرما به مدت یک سال از زمان پرداخت وجه در صورتی که زمان پرداخت وجه بیش از یک ماه از تاریخ این رسید نباشد. (در غیر این صورت باید رسید جدیدی مجددا تنظیم گردد )  امکانات موجود در لیس..........

روی تصویر هر یک از نمادها کلیک کرده تا صحت نماد را در سایت مرجع آن بررسی نمایید :  ..........

کیف آویز - Bag hanger - شیراز - res2ran.com

  قابل توجه بازدیدکنندگان گرامی :  آیا تا به حال در خانه, محیط کار,میهمانی,دانشگاه, رستوران و کافی شاپ با مشکل قرار دادن کیف دستی خود مواجه بوده اید؟ اگر روی زمین بگذارید,کیف شما کثیف و یا آسیب دیده, از عمر آن کاسته می شود... اگر روی میز بگذارید, شما را محدود کرده و قدرت مانور شما را کم می کند... ا..........

    ماده 1 - طرفین قرارداد :  محیا کننده: آقای/خانم %Text-field% به آدرس %Text-field%   و تلفن %Text-field% و کد پستی %Text-field%به شماره ملی %Text-field% و تلفن همراه %Text-field% فروشنده : آقای محسن منوریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 977 و شماره ملی 2298488266 به آدرس : شیراز ، چهارراه چنچنه، خیابان یزدان مهر ، پلاک 58 – کدپستی 71447756447  تلفن 07132283852 و همراه 09173383378 ماده 2 - موضوع قرارداد :  فروش محصولات محیا کننده توسط فروشنده  ماده 3 – شیوه اجرا  : فروشنده محصولات محیا کننده را که جزئیات آن در پیوست یک این قرارداد مشخص گردیده به مشتریان معرفی میکند..........

 ماده 1 - طرفین قرارداد :  کارفرما : شرکت/مجموعه %Text-field% به آدرس %Text-field% و تلفن %Text-field% به مدیریت آقای %Text-field% به شماره ملی %Text-field% و تلفن همراه %Text-field% پیمانکار : آقای محسن منوریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 977 و شماره ملی 2298488266 به آدرس : شیراز ، چهارراه چنچنه، خیابان یزدان مهر ، پلاک 58 و تلفن 07132283852 و همراه 09173383378 ماده 2 - موضوع قرارداد :  قرار داد تولید محتوی جهت وبسایت و پیج های شبکه های اجتماعی  ماده 3 - شرح : نام کاربری و رمز عبور مدیریت پیج های معرفی شده در پیوست قرارداد از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد و پی..........
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی
خوراک پاستا سبزیجات

رستوران های ایرانی © 2009