رستوران های ایرانی شیراز

پیش فاکتور پلن رستوران ها

 تاریخ : %Text-field% 

شماره : %Text-field%

موضوع : ارتقاء طرح خدمات مجازی وبسایت res2ran.com به عنوان مجری جهت  %Text-field% به عنوان کارفرما. 

بسته انتخابی کارفرما با توجه به جدول پیوست یک بسته %Text-field% به مبلغ %Text-field% می باشد. 

 شرح : ارائه خدمات مجازی مشروح در جدول پیوست یک جهت کارفرما با توجه به بسته خدماتی انتخابی کارفرما به مدت یک سال از زمان پرداخت وجه در صورتی که زمان پرداخت وجه بیش از یک ماه از تاریخ این رسید نباشد. (در غیر این صورت باید رسید جدیدی مجددا تنظیم گردد ) 

امکانات موجود در لیست بسته ها (پیوست یک) بر اساس قابلیت های فعلی وبسایت می باشد . بدیهی است افزودن جزئیات به طرح های فوق ذکر جزء تعهدات مجری نخواهد بود . 

لازم به ذکر است که این رسید پس از پرداخت وجه توسط کارفرما قابل اجرا و معتبر خواهد بود و تا زمان پرداخت نشدن وجه از سوی کارفرما فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. 

 جدول پیوست یک :

%Include%

 
نظرات ارسال شده ( 0 )
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی
خوراک ماهی سوخاری

رستوران های ایرانی © 2009