رستوران های ایرانی شیراز

قرارداد واسطه فروش محصولات غذایی

 

  ماده 1 - طرفین قرارداد : 

محیا کننده: آقای/خانم %Text-field% به آدرس %Text-field%   و تلفن %Text-field% و کد پستی %Text-field%به شماره ملی %Text-field% و تلفن همراه %Text-field%

فروشنده : آقای محسن منوریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 977 و شماره ملی 2298488266 به آدرس : شیراز ، چهارراه چنچنه، خیابان یزدان مهر ، پلاک 58 – کدپستی 71447756447  تلفن 07132283852 و همراه 09173383378

ماده 2 - موضوع قرارداد :  فروش محصولات محیا کننده توسط فروشنده 

ماده 3 – شیوه اجرا  : فروشنده محصولات محیا کننده را که جزئیات آن در پیوست یک این قرارداد مشخص گردیده به مشتریان معرفی میکند . درصورت خرید مشتریان مبلغ محصول را به فروشنده می سپارند و فروشنده محیا کننده را مطلع میکند تا محصول را بدست مشتری برساند و پس از اتمام کار مبلغ را بعد از کسر درصد پورسانت فروش که در ماده 4 این قرارداد مشخص شده ، به محیا کننده پرداخت میکند. 

ماده 4 – کارمزد یا پورسانت : توافق گردید %Text-field% درصد از مبلغ فروش محصول به فروشنده و مابقی به محیاکننده محصول تعلق می گیرد. 

ماده 5 – مدت قرارداد : این قرارداد از تاریخ عقد قرار داد  تا زمان فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین که جزئیات آن در ماده 9 قید گردیده، معتبر خواهد بود.

ماده 6 – تغییر محصول : محیا کننده متعهد میگردد در صورت بروز هرگونه تغییر در محصولات و یا قیمت محصولات لیست تغییرات را کتبا به فروشنده تحویل دهد. بدیهی است تا زمان تحویل تغییرات محیا کننده موظف به تهیه و ارائه محصول بر اساس مشخصات قبلی محصولات می باشد. 

ماده 7 – تحویل محصول : تحویل محصول به مشتری بر عهده محیاکننده می باشد. هزینه حمل به صورت مبلغ ثابت %Text-field% ریال از مشتری دریافت و مازاد کرایه حمل برعهده محیا کننده می باشد مگر مشتری محصول را در محل محیاکننده تحویل بگیرد. 

ماده 8 – تعهدات : 

- محیاکننده ملزم به تهیه و ارائه محصول دقیقا بر طبق جرئیات ارائه شده در پیوست قرار داد می باشد و مسئولیت هرگونه نارضایتی مشتری از محصول یا زمان تحویل و غیره مستقیما با محیا کننده خواهد بود و فروشنده مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. 

- فروشنه متعهد میگردد محصول را دقیقا بر طبق آنچه محیا کننده در پیوست قرار داد مشخص نموده و با توجه به جدیدترین تغییرات کتبی اعلام شده از سوی محیاکننده ، به مشتری معرفی نماید. 

- هرگونه محدودیت در تولید و ارائه محصول باید در جزئیات پیوست و یا آخرین لیست تغییرات مشخص شده باشد. در غیر اینصورت مسئولیت آن تماما با محیا کننده خواهد بود.  

 

ماده 9- فسخ قرارداد : 

- محیا کننده میتواند با ارسال درخواست کتبی درخواست لغو قرار داد را نماید و بدیهی است که تا قبل از وصول درخواست موظف به رعایت قرار داد می باشد. همچنین فروشنده میتواند هر زمانی قرار داد را لغو کند و البته قبل از لغو قرار داد موظف به تسویه حساب با محیا کننده خواهد بود. 

 

ماده 10 - مرجع حل اختلاف :

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد وهرگونه اختلاف كه در مواد اين قرارداد ويا در اجراي آن ، في مابين بوجود آيد ، ازطريق متخصص مرضي الطرفين قابل بررسي بوده و راي وي براي هر دو طرف لازم الاجرا ميباشد .

ماده 11 –  نسخ قرارداد 

این قرارداد در تاریخ %Text-field% در 11 ماده و در دو نسخه تنظیم گردیده که حکم واحد دارند و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا می باشد.

 
نظرات ارسال شده ( 0 )
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی
دسر و شیرینی شیرینی کلمپه

رستوران های ایرانی © 2009