رستوران های ایرانی شیراز

قرارداد تولید محتوی

 ماده 1 - طرفین قرارداد : 

کارفرما : شرکت/مجموعه %Text-field% به آدرس %Text-field% و تلفن %Text-field% به مدیریت آقای %Text-field% به شماره ملی %Text-field% و تلفن همراه %Text-field%
پیمانکار : آقای محسن منوریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 977 و شماره ملی 2298488266 به آدرس : شیراز ، چهارراه چنچنه، خیابان یزدان مهر ، پلاک 58 و تلفن 07132283852 و همراه 09173383378
ماده 2 - موضوع قرارداد :  قرار داد تولید محتوی جهت وبسایت و پیج های شبکه های اجتماعی 
ماده 3 - شرح : نام کاربری و رمز عبور مدیریت پیج های معرفی شده در پیوست قرارداد از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد و پیمانکار در مدت قرار داد بر اساس نحوه اجرای مشخص شده در جزئیات پیوست مطالب را در پیج ها ارسال و همچنین بر اساس تعهدات و موارد اعلام شده در جزئیات پیوست، تعهدات را اجرا می نماید. 
ماده 4 – ارتباط کارفرما با پیمانکار : از طریق %Text-field% خواهد بود و در صورت نیاز به تغییر این ماده تغییرات باید کتبا ابلاغ و به تایید کارفرما و پیمانکار برسد. 
ماده 5 – مدت قرارداد : مدت این قرار داد از تاریخ عقد قرار داد و به مدت %Text-field% ماه  (قابل تمدید ) خواهد بود.
ماده 6 – مبلغ قرارداد : مبلغ قرار داد با توجه به طرح انتخابی مذکور در ماده 4 برابر %Text-field% می باشد . 
ماده 7 – نحوه پرداخت : %Text-field%
ماده 8 – حق مالکیت : 
کلیه حقوق پیج های مذکور در ماده 3 قرارداد که در اختیار پیمانکار قرار گرفته و همچنین کلیه عکس ها و فیلم ها و سایر متریال هایی که چه توسط کافرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار گرفته و چه پیمانکار به سفارش کارفرما تهیه نموده، در مالکیت کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار نباید هیچ یکی از این موارد را به جز اجرای این قرارداد در جای دیگری استفاده نماید.  
ماده 9 – تعهدات : 
- پیمانکار میتواند رمز عبور پیج های مورد قرار داد در ماده 3 را تغییر دهد اما حق تغییر نام کاربری و عنوان پیج ها را بدون هماهنگی با کارفرما ندارد . همچنین متعهد می گردد در اتمام قرارداد در صورت عدم تمدید، اطلاعات جهت دسترسی به تمامی پیج ها را ( رمز عبور ) به کارفرما عودت داده و هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به موارد مذکور نخواهد داشت. 
- افزایش بازدید ، کاربر و یا فالور و لایک جزو تعهدات پیمانکار نمی باشد مگر اینکه مشخصا در قرارداد و یا پیوست این قرارداد ذکر شده باشد . 
- کارفرما متعهد میشود مواد لازم شامل عکس و فیلم و توضیحات آنها را در اختیار پیمانکار قرار دهد و بدیهی است در صورت نرسیدن مطلب در زمان مقرر برای ارسال پیمانکار مسئولیتی در قبال ارسال در آن بازه زمانی بر اساس تعهد ندارد و میتواند تا زمان رسیدن مطلب ارسال محتوی را متوقف نماید، مگر اینکه در پیوست این وظیفه بر عهده پیمانکار گذاشته شده باشد.
- کارفرما متعهد میشود در زمان قرارداد بدون هماهنگی با پیمانکار اقدام به ارسال مطالب و یا ایجاد تغییر در پیج های مورد قرار داد (ذکر شده در ماده 3 این قرارداد )‌ ننماید و یا نام کاربری و رمز عبور پیج را در اختیار هیچ شخص دیگری به غیر از پیمانکار قرار ندهد.  
ماده 10 - موارد اضطراري:
بروز هرگونه حادثه خارجي غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب وخارج از اراده طرفين كه مانع ازاجراي تعهدات آنها گردد ، موجب مسئوليت آنان درزمان مزبور تا رفع حادثه نخواهد بود وطرفين با توافق كتبي ميتوانند نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد اقدام نمايند . بديهي است در صورت بروز اين شرائط هيچ يك از طرفين هيچ گونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهند داشت . اين موارد ميتواند شامل بلاياي طبيعي ، قوانين جديد الوضع كه مانع از اجراي موضوع قرارداد گردد ، تحريمهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي ايران ، بلاک پیج یا فیلتر یا هک ، حوادث غير مترقبه ، حمله دشمن ، جنگ داخلي ، شورش يا قيام ، آتش سوزي ، سيل ، انفجار ، زلزله يا حادثه جدي ، اعتصاب، وقفه در کار يا معضلات کارگري يا هر دليل ديگري که در حقيقت خارج از کنترل بوده يا مواردي از اين دست باشد .
 
ماده 11- فسخ قرارداد : 
- در صورتی که کارفرما تا قبل از پایان قرارداد تقاضای فسخ قرارداد را بنماید بایستی قرار داد را تا پایان ماه جاری تصفیه نماید و همچنین ملزم به پرداخت یک ماه جریمه خواهد بود. 
- در صورتی که پیمانکار تا قبل از پایان قرارداد تقاضای فسخ قرارداد را بنماید متعهد به اجرای قرارداد تا پایان ماه جاری و یا پرداخت یک ماه جریمه به کارفرما می باشد. همچنین در صورت دریافت مبلغ قبل کل قرار داد از ابتدا، ملزم به باز پرداخت وجه  بر اساس میزان زمان مانده تا اتمام قرارداد می باشد. 
ماده 12 - مرجع حل اختلاف :
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد وهرگونه اختلاف كه در مواد اين قرارداد ويا در اجراي آن ، في مابين بوجود آيد ، ازطريق متخصص مرضي الطرفين قابل بررسي بوده و راي وي براي هر دو طرف لازم الاجرا ميباشد .
ماده 13 –  نسخ قرارداد 
این قرارداد در تاریخ  %Text-field% در 14 ماده و در دو نسخه تنظیم گردیده که حکم واحد دارند و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا می باشد.
 
 
 
نظرات ارسال شده ( 0 )
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی
ساندویچ کرپ گوشت

رستوران های ایرانی © 2009