رستوران های ایرانی شیراز

خوراکی های گول زننده

تام مارتین ، هنرمند سبک هایپر رئالیستیک نقاشی توانسته خوردنی هایی را به شکلی واقع گرایانه ترسیم کرده و هرکدام از آنها را با قیمت 27 هزار دلار بفروشد.
 

خوراکی های گول زننده،www.res2ran.com

 

خوراکی های گول زننده،www.res2ran.com

 

خوراکی های گول زننده،www.res2ran.com

 

خوراکی های گول زننده،www.res2ran.com

 

خوراکی های گول زننده،www.res2ran.com

 

 

 
نظرات ارسال شده ( 0 )
تصویر تصادفی
خوراک اشکنه