رستوران های ایرانی تهران

رستوران پارسیان

ايراني فرنگي

تهران(21)
    میدان لشگرک کیلومتر٤جاده فشم سمت راست رستوران پارسیان

091xxxxx [نمایش]

مناسب

200 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • صبح: از 0 تا 0
  • ظهر: از 0 تا 0
  • شب: از 0 تا 0
  • یکسره: از 0 تا 0

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.