رستوران های ایرانی شیراز

خانه سنتی ترنجستان

شیراز(71)
    خیابان لطفعلیخان زند،کوچه نارنجستان قوام،خانه سنتی ترنجستان

092xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ملاقات کاری | محل دنج و مناسب قرارهای دونفره | مناسب برای خانواده |عبارات مرتبط :
غذای سنتی خانه سنتی بوم گردی فضای سنتی محله قدیم شیراز بافت قدیم شیراز حلیم بادمجان

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.