رستوران های ایرانی شیراز

بیرون بر تخت جمشید

انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی

شیراز(71)
    قانی نو , روبروی بانک تجارت

373xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 10 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.