رستوران های ایرانی شیراز

رستوران طاق بستان

شیراز(71)
    فلکه گاز ،جنب دبیرستان معارف 5

322xxxxx [نمایش]

مناسب

60 نفر


مناسب برای خانواده | بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • ظهر: از 12 تا 16
  • شب: از 19 تا 23

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.