رستوران های ایرانی شیراز

ساندویچی صوفی (معلم )

انواع پیتزا-ساندویچ-برگر

شیراز(71)
    نبش میدان معلم

363xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • شب: از 12 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

امکانات

فضای نشستن داخلی

میز و صندلی

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.