رستوران های ایرانی شیراز

بیرون بر سفره چین

انواع کباب-غذاهای ایرانی

شیراز(71)
    معالی آباد اول خلبانان

362xxxxx [نمایش]

مناسب

2000 نفر


بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • ظهر: از 11 تا 16
  • شب: از 19 تا 23

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.