رستوران های ایرانی شیراز

وضعیت مجموعه مشخص نیست

شگالیو

انواع برگر - استیک - بره بریان - هات داگ آمریکایی - رست بیف فرانسوی

شیراز(71)
    عفیف آباد - بین کوچه 18 و 20

364xxxxx [نمایش]

مناسب

30 نفر


مناسب برای خانواده | جمع و جور |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 8 تا 24

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.