رستوران های ایرانی شیراز

رستوران شاه عباسی 2

شیراز(71)
    بلوار زند خیابان سعدی

322xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ملاقات کاری | محل دنج و مناسب قرارهای دونفره | مناسب برای خانواده | جشن یا میهمانی کوچک |رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.