رستوران های ایرانی شیراز

ساندویچی سکه

ساندويچ پيتزا

شیراز(71)
    خیابان سمیه

322xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


بگیر و ببر | ساندویچ کاغذی |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 9 تا 2 بامداد

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.