رستوران های ایرانی شیراز

بیرون بر روزبه

انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی

شیراز(71)
    شهرک بزرگ صنعتی شیراز

377xxxxx [نمایش]

مناسب

2000 نفر


بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 7 تا 22

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.