رستوران های ایرانی شیراز

رستوران رودکی

انواع کباب-غذاهای ایرانی-انواع خوراک

شیراز(71)
    ابتدای خیابان رودکی از سمت زند

322xxxxx [نمایش]

مناسب

80 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • ظهر: از 11 تا 15
  • شب: از 18 تا 21

رتبه در نظرسنجی ها

امکانات

فضای نشستن داخلی

میز و صندلی

رزرو تلفنی

سالن خانوادگی

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.