رستوران های ایرانی شیراز

رستوران پرنیان هتل هما

شیراز(71)
    خیابان مشکین فام هتل هما

322xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 6 تا 23

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.