رستوران های ایرانی شیراز

هات داگ امید

شیراز(71)
    معالی آباد جنب مسجد دستغیب

363xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 12 تا 1 بامداد

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.