رستوران های ایرانی شیراز

رستوران کله پزى نمونه

كله پاچه

شیراز(71)
    خیابان لطفعلى خان زند - چهارراه خیرات - کله پزى نمونه

٠xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • صبح: از 4 تا 12
  • ظهر: از 12 تا 16

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.