رستوران های ایرانی شیراز

فست فود مستر لقمه

شیراز(71)
    ۲۰ متری امام خمینی، نبش خیابان دستغیب

091xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفررتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.