رستوران های ایرانی شیراز

باغ رستوران مظفر

شیراز(71)
    قصردشت بالاتر از بیمارستان کوثر نبش کوچه 32

362xxxxx [نمایش]

مناسب

150 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 12 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.