رستوران های ایرانی شیراز

رستوران کریمخان زند

شیراز(71)
    خیابان طالقانی ، پشت حمام وکیل ، گذرگاه قلوه سنگی

091xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفررتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.