رستوران های ایرانی شیراز

ساندویچی کاکو

شیراز(71)
    بولوار سیبویه ،حدفاصل شاهزاده قاسم و دروازه کازرون

373xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 8 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.