رستوران های ایرانی شیراز

بیرون بر هزارویک شب

غذاهای ایرانی،انواع کباب،انواع خورشت

شیراز(71)
    خرامه- بلوار دانشجو -روبرو اداره برق- غذای بیرون بر هزارو یک شب

071xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 12 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.