رستوران های ایرانی شیراز

ساندویچی گل سرخ

ساندویچ-برگر

شیراز(71)
    بلوار مدرس-میدان الله

372xxxxx [نمایش]

مناسب

30 نفر


غذای اقتصادی | جمع و جور | ساندویچ کاغذی |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 8 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

امکانات

فضای نشستن داخلی

تلویزیون

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.