رستوران های ایرانی شیراز

غذای سنتی و محلی قجر

شیراز(71)
    فرهنگ شهر-حد فاصل کوچه ۴۰ و ۴۲ بعد از نمایندگی تویوتا

363xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 11 تا 23

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.