رستوران های ایرانی شیراز

رستوران فرحزاد2

شیراز(71)
    صنایع به سمت کمربندی اکبراباد دوربرگردان دوم سمت راست

091xxxxx [نمایش]

مناسب

60 نفر


ملاقات کاری | محل دنج و مناسب قرارهای دونفره | مناسب برای خانواده | جشن یا میهمانی کوچک |رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.