رستوران های ایرانی شیراز

بیرون بر دست چین (بلوار زرهی)

انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی

شیراز(71)
    بلوار زرهی(پاسداران)ایستگاه 2 -مجموعه خوراک دست چین

382xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • ظهر: از 11 تا 15
  • شب: از 19 تا 23

رتبه در نظرسنجی ها

امکانات

اشتراک تلفنی

تحویل در محل

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.