رستوران های ایرانی شیراز

بیرون بر اوتانا

شیراز(71)
    عفیف آباد ، بعد از ستاره فارس ، ابتدای کوچه 12

091xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


مناسب برای خانواده | بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 8 تا 23

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.