رستوران های ایرانی شیراز

رستوران اکبر جوجه قدوسی

اكبر جوجه ، چلو اکبرجوجه

شیراز(71)
    قدوسی شرقی نبش کوچه 7

384xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


مناسب برای خانواده | بگیر و ببر |


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 11 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.