رستوران های ایرانی شیراز

رستوران اکبر جوجه دوکوهک

اکبرجوجه ، چلو اکبر جوجه

شیراز(71)
    دو کوهک قبل از پل هوایی سمت چپ

367xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 11 تا 24

عبارات مرتبط :
اکبرجوجه مرغ گریل چلو جوجه

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.