رستوران های ایرانی شیراز

قوانین ثبت شرکت

 در صورتی که شرکت یا مجموعه شما در ارتباط با صنعت خوراک و یا رستوران باشد میتوانید مجموعه خود را در این وبسایت ثبت نمایید . 

ثبت اطلاعات در وبسایت رایگان می باشد . اما ممکن است نمایش اطلاعات به بازدیدکنندگان رایگان نباشد و وبسایت مسئولیتی در این زمینه ندارد مگر آنکه طی قراردادی آن را تعهد نموده باشد . 

ویرایش و مدیریت اطلاعات برعهده ثبت کننده آن می باشد . اما وبسایت نیز می تواند هرزمان اطلاعات مجموعه شما را  ویرایش نماید . 

مسئولیت اطلاعات درج شده شما در وبسایت بر عهده خود شما می باشد و وبسایت هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات درج شده شما ندارد . 

شما با ثبت اطلاعات شرکت خود در وبسایت ضمن موافقت خود با مطالب مشروح فوق ، متعهد میشوید به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور ایران. 

 

جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی
دسر و شیرینی کرم کارامل

رستوران های ایرانی © 2009