رستوران های ایرانی شیراز

اخبار و مطالب

گپ تلفنی 16

    حمیده- 23 ساله- دانشجو- ساحلی غربی خانواده 3 نفری چقدر از غذای بیرون استفاده می کنید؟  خیلی کم استفاده می کنیم  بیشتر رستوران یا فست فود؟ اگر بخواهیم بریم بیشتر رستوران میریم چون کیفیت غذاها بهتر هست آخرین بار از کجا غذ..........

گپ تلفنی,www.res2ran.com

..........

گپ تلفنی,www.res2ran.com

..........

گپ تلفنی,www.res2ran.com

..........

گپ تلفنی,www.res2ran.com

..........
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی

رستوران های ایرانی © 2009