رستوران های ایرانی شیراز

ایجاد سری کپن تخفیف

شما میتوانید توسط این بخش برای رستوران خود کپن تخفیف ایجاد نمایید . مراحل کار بدین صورت میباشد .

  1. شما توسط فرم زیر تعدادی کپن تخفیف ایجاد مینمایید .
  2. پس از ایجاد سری کوپن ها به همراه کد هر کوپن به شما نمایش داده خواهد شد و شما میتوانید آن را پرینت نمایید .
  3. هنگامی که کاربری یکی از این کپن ها را خریداری مینماید کد کوپن برای او ارسال خواهد شد.
  4. خریدار با در دست داشتن کد کپن به رستوران شما مراجعه کرده و کد را به شما ارائه میدهد . شما کد را در لیست (و یا توسط سیستم در قسمت جستجوی کوپن ) جستجو کرده و ضمن ابطال آن تخفیف مربوطه را به مشتری ارائه می نمایید.

لازم به ذکر است که برای ایجاد کپن شما به اعتبار(هزینه ) نیاز دارید . این مسئله به این دلیل است که اعتبار کپن تخفیف ایجاد شده توسط رستوران تضمین گردد . البته پس از فروش هر کپن مبلغ هزینه شده به حساب شما بازمیگردد و میتوانید توسط آن کپن های دیگری ایجاد نمایید .

 
نظرات ارسال شده ( 0 )
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی

رستوران های ایرانی © 2009