رستوران های ایرانی شیراز

رستوران صادقی

رستوران

شیراز(71)
    بلوار رحمت قبل از دانشگاه باهنر بین کوچه ۵۱و ۵۳

373xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • ظهر: از 11 تا 18
  • شب: از 20 تا 1 بامداد

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.