رستوران های ایرانی کرج

رستوران ارگ البرز

سنتی

کرج(26)
    کرج_میدان حافظ_خیابان دوم حصار_سرجوب

322xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 9 تا 10

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.