رستوران های ایرانی شیراز

رستوران و بیرون بر پارسا

ایرانی

شیراز(71)
    زرهی انتهای خیابان باغ حوض

071xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • ظهر: از 12 تا 16

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.