رستوران های ایرانی تهران

رستوران دهکده سرخوشه

ایرانی

تهران(21)
    شمیران-جاده فشم-نرسیده به دوراهی اوشان

265xxxxx [نمایش]

مناسب

300 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • صبح: از 0 تا 0
  • ظهر: از 0 تا 0
  • شب: از 0 تا 0

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.