رستوران های ایرانی مشهد

رستوران عطار

مشهد(51)
    چهارراه خیام و حمزه

376xxxxx [نمایش]

اقتصادی

20 نفر


مناسب برای خانواده | غذای اقتصادی |


7 - 11

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.