رستوران های ایرانی مشهد

رستوران کترینک آپادانا

مشهد(51)
    بلوار هفت تیر - بین هفت تیر 13 و 15

386xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


مناسب برای خانواده | محل خاص با غذای متفاوت | غذای اقتصادی |


8:30 الی 16 و 19 الی 23

رتبه در نظرسنجی ها

امکانات

اشتراک تلفنی

رزرو تلفنی

فضای مناسب جهت پارک

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.