رستوران های ایرانی مشهد

رستوران جوجه فراری شعبه مرکزی

مشهد(51)
    نبش وکیل آباد 35

386xxxxx [نمایش]

اقتصادی

200 نفر


مناسب برای خانواده |


11:30 الی 16 و 19:30 الی 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.