رستوران های ایرانی شیراز

صفحه این رستوران غیر فعال می باشد

تعطیل شده و در محل فست فود افتتاح گردیده است
وبسایت شخصی رستوران

در حال حاضر این امکان برای این رستوران فعال نیست

سفارش وبسایت

وبسایت های شخصی
رستورانهای نزدیک پاستا پاستا

رستوران های ایرانی © 2009