فست فود شن اطلاعات ثبت کننده/مالک

اطلاعات ثبت کننده / مسئول رستوران

بدون تصویر
نام ثبت کننده/مسئول : يونس صابري

شماره تماس : 6259720-6256840
  • این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید :
  • FaceBook
  • Twitter
  • Google Plus
  • 100c
رستوران را به لیست مورد علاقه خود اضافه کنید   .این آیتم فقط برای اعضای سایت در دسترس میباشد