رستوران های ایرانی

اخبار سایت

افزودن امکان یافتن رستوران های نزدیک در صفحه رستوران ها

 رستوران های نزدیک

امکان یافتن رستورانهای نزدیک یک مجموعه رستورانی ، با توجه به نیاز کاربران ، به صفحه رستوران ها افزوده شد . 

این امکان در صفحه مشخصات هر رستوران ( در حال حاضر در ستون سمت راست سایت ) وجود دارد که با انتخاب مسافت مورد نظر رستورانهای با حداکثر مسافت تعیین شده به رستوران فعلی ، به صورت لیستی با لینک به صفحه آنها به شما نمایش داده خواهد شد. 

امیدواریم این امکان جدید بتواند برای شما مفید باشد . 

res2ran.com