رستوران های ایرانی

اخبار سایت

افزودن فیلد کلاس قیمت به اطلاعات رستورانها

 

با بررسی های انجام شده و پیشنهادات کاربران و بازدیدکنندگان محترم وب سایت ، فیلدی با عنوان کلاس قیمت به بخش اطلاعات رستوران ها افزوده شد . 

در این بخش بندی ، رستوران ها به چهار قسمت اقتصادی ، مناسب ، لوکس (گران ) و بسیار لوکس بخش بندی شده اند . مقدار این مشخصه برای هر رستوران در قسمت اطلاعات اصلی آن رستوران نمایش داده میشود . 

همچنین بازدیدکنندگان وب سایت میتوانند از قسمت جستجوی پیشرفته ( واقع در قسمت سایر... منوی فوقانی سایت ) استفاده نموده و رستوران مورد نظر خود را توسط این مشخصه ( به همراه اطلاعات دیگر ) جستجو نمایند .  

res2ran.com