رستوران های ایرانی

رستوران گردی

پیتزا پپرونی ناپل شعبه نیایش

پیتزا پپرونی ناپل شعبه نیایش

#پیتزا #ناپل
پیتزا #پپرونی:۴۶۰۰۰ تومان
شعبه نیایش
#بهترین#شیراز#رستوران#فستفود#رستورانگردی#کافه#شیرازفود#shiraz#rez2ran#best#food#shirazfood#napel#restaurant

لینک مطلب در اینستاگرام

res2ran.com