رستوران های ایرانی

پیش غذا

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن

 

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن،www.res2ran.com

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن

لوازم مورد نیاز

زيتون سیاه بزرگ : ۱۸ عدد
زيتون سیاه کوچک : ۱۸ عدد

پنير  خامه ای : به مقدار لازم
خلال دندان : ۱۸ عدد
هویج بزرگ : ۱ عدد

طرز تهيه:

مرحله اول تزیین زيتون و پنير به شکل پنگوئن

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن،www.res2ran.com

مرحله دوم تزیین زيتون و پنير به شکل پنگوئن

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن،www.res2ran.com

مرحله سوم تزیین زيتون و پنير به شکل پنگوئن

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن،www.res2ran.com

مرحله چهارم تزیین زيتون و پنير به شکل پنگوئن

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن،www.res2ran.com

مرحله پنجم تزیین زيتون و پنير به شکل پنگوئن

آموزش پیش غذای زیتون و پنیر به شکل پنگوئن،www.res2ran.com

res2ran.com