رستوران های ایرانی شیراز

زنده رود

اطلاعات اصلی

گروه : تجهیز آشپزخانه
شهر اصفهان ( 031 )
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن : 031xxxxx [نمایش]

دفتر مرکزی و نمایشگاه:
اصفهان-خيابان خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ
نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
50 متر قبل از کوچه 31- فروشگاه
طراح سرما- تلفن :03116634256
-03116286392-03117650619

پیشنهاد این صفحه به دوستان
نام و ایمیل دوست خود را در زیر وارد کرده و لینک صفحه فعلی را برای او بفرستید

رستوران های ایرانی © 2009