رستوران های ایرانی شیراز

کتاب دانش هتل داری

اطلاعات اصلی

کتاب دانش هتل داری
گروه : رسانه
شهر تهران ( 021 )
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن : 091xxxxx [نمایش]

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی با1590 صفحه قطع A4آماده توزیع و ثبت نام می باشدتنها کتاب مرجع تخصصی ومنحصربفردبعلت گران بودن کاغذوهزینه های چاپ کتاب وداشتن عکس رنگی وتعدادزیادصفحات(1590صفحه قطع A4)ومشخص نبودن تعداد متقاضیان تصمیم براین شدبرای ارتقاءصنعت هتلداری برای آن تعدادافراد علاقمندکه تمایل دارندازاین کتاب مرجع استفاده کنندچاپ دیجیتال تهیه شودودراختیارعلاقمندان قرارگیرد.

بااطمینان میگویم این کتاب مرجع وتخصصی منحصربفردهمیشه به روزبوده وهراطلاعات مفیدوضروری ولازم وکاربردی مدرسین، مهندسین، دانشجویان،مشاورین، مدیران وکارکنان هتل ویاهرفردی که درارتباط با امورهتلداری فعالیت داشته باشدرا تامین می کند نیازی به مطالعه کتاب دیگری دراین رشته نخواهدداشت ومطالعه آن برای کلیه دست اندرکاران ضروریست،زیراحاصل 50 سال تجربه علمی وعملی اینجانب در مشاوره هاوراه اندازی وسیستم گذاری بسیاری ازهتل های بزرگ وکوچک در ایران وخارج ارکشورکه سال ها بکاربسته شده وموفقیت هایی بدست آورده اندوهمچنین بسیاری ازمطالب عنوان شده مطالب کاربردی ونوآوری ها ویا از تالیفات وگفته های 50 سال گذشته اینجانب که تاکنون که درارتباط باامورهتلداری درسمینار هادانشکده ها به مناسبت های مختلف تالیف یامطرح وعنوان نموده ام می باشدکه افرادنکته سنج وتیزبین می توانندبکار بندندو موفقیت هایی بدست آورند. برای مطالب و مقالات کاملا حرفه ای که در سایت قرار نخواهد گرفت به کتاب دانش هتلداری مراجعه کید

این اثرارزشمندبرای توزیع دراختیارهیچ فردی نخواهدبودفقط بامهربرجسته انستیتو مدیریت هتلداری کیان دراختیار علاقمندان قرارخواحد کرفت چنانچه فاقد مهربرجسته انستیو مدیریت هتلداری کیان باشد توسط افراد ناباب کپی شده که مطالب جدید درآن کنجانیده نشده ویا فاقد بعضی ازصفحات کتاب می باشد برای تهیه کتاب واطلاعات بیشترازهم اکنون میتواننددروقت اداری باتلفن 09121180996 جهت ثبت نام و سفارش تماس حاصل فرمایندعکس کتاب را در زیر مشاهده میکنید

پیشنهاد این صفحه به دوستان
نام و ایمیل دوست خود را در زیر وارد کرده و لینک صفحه فعلی را برای او بفرستید

رستوران های ایرانی © 2009